Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa AMW REWITA Sp. z o.o.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z warunkami:

Ogłoszenie-postępowania-kwalifikacyjnego-Wiceprezes-Zarządu-AMW-REWITA