Ochrona danych osobowych

WSTĘP

Niniejszy dokument zawiera informacje ogólne, dotyczące przetwarzania przez AMW REWITA Sp. z o.o. (dalej REWITA), danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, obecnych oraz potencjalnych Kontrahentów, w tym osób odwiedzających stronę internetową REWITA.

Dokument stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2019.119.1) (dalej RODO).

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Inspektorem Ochrony Danych w AMW REWITA Sp. z o.o. jest Pani Katarzyna Jazłowiecka, a zastępcą IOD – Pan Dominik Stana (iod@rewita.pl)

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Jeśli jesteś naszym Klientem, to dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji usług wymaganych przepisami prawa rozrachunków, w tym wystawienia dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży, księgowania, spraw podatkowych, prowadzenia ewentualnych roszczeń jak również bieżącego kontaktu jako naszym Klientem. Podstawą przetwarzania jest zawarta, bez względu na jej formę, umowa między Państwem a REWITA.

Jeśli jesteś naszym Kontrahentem, dane osobowe mogą być niezbędne w celu realizacji zadań wynikających z łączącego nas kontraktu, jego rozrachunku, księgowania, spraw podatkowych, prowadzenia ewentualnych roszczeń, jak również bieżącego kontaktu w tym zakresie. Podstawą przetwarzania jest zawarta, bez względu na jej formę, umowa między Państwem a REWITA.

Pragniemy również poinformować, iż bez Państwa zgody dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Jeśli jesteś naszym Klientem: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, wiek dzieci.

Jeśli jesteś naszym Kontrahentem: imię i nazwisko, nazwę, adres, telefon, e-mail, NIP, konto, imię i nazwisko osoby reprezentującej, dane kontaktowe osób w celu bieżącej współpracy.

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

W przypadku Klientów dane zbierane są przez telefon, e-mail, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, podczas obsługi bezpośredniej.

W przypadku Kontrahentów dane zbierane są przez prowadzone postępowania, prowadzone rozmowy
o podjęciu współpracy i podczas współpracy.

CZY DOKONUJEMY PROFILOWANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Nie dokonujemy przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające, nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

ILE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są przetwarzane tak długo jak istnieje cel ich przetwarzania – również przez okres, który wynika z innych, obowiązujących przepisów prawa.

JAKIE MAM PRAWA?

Prawo do sprostowania – w przypadku sytuacji, w których okaże się, że dane są niekompletne lub niepoprawne.

Prawo do „bycia zapomnianym” – prawo żądania usunięcia danych osobowych.

Prawo do ograniczonego przetwarzania – na wyraźne żądanie zablokowanie dostępu do danych osobowych przez upoważnione osoby.

Prawo do sprzeciwu – w przypadku otrzymania sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, dane nie będą przetwarzane, o ile nie będą miały miejsca inne przesłanki, na podstawie których przetwarzanie będzie mogło być kontynuowane.

Prawo do przeniesienia – prawo przekazania danych osobowych do innego administratora.

Prawo do skargi – w przypadku uznania, iż nasze postępowanie w zakresie przetwarzania danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE INNYM PODMIOTOM?

Przetwarzane dane osobowe możemy udostępnić podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na nasze zlecenie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych posiadają również podmioty, które wspierają REWITA w codziennej działalności.

W przypadkach wymaganych przepisami prawa, dane jesteśmy zobowiązani przekazać do upoważnionych instytucji państwowych.

CZY PRZEKAZUJEMY DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

CZY NA STRONIE WWW STOSUJEMY TZW. CIASTECZKA?

Plik „ciasteczko”, ang. „cookie”, to niewielki plik tekstowy wysłany przez serwer www i zapisywany po stronie urządzenia końcowego użytkownika (np. na komputerze, smartfonie, tablecie etc.). Domyślnie parametry pliku „cookie” pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył przy każdej wizycie. REWITA nie używa ich do przechowywania danych osobowych, ani nie ujawnia treści w nich zawartych. Zablokowanie „ciasteczek” w przeglądarce internetowej może zablokować niektóre funkcjonalności naszej strony.

Pliki „cookie” nie zawierają danych jednoznacznie identyfikujących osobę – na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki nie są również szkodliwe dla Państwa urządzenia, nie zmieniają jego ustawień, ani zainstalowanego oprogramowania. Odczytanie ich zawartości możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

JAKIE „CIASTECZKA” WYKORZYSTUJEMY?

Pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, nawigowania po niej, dokonywania rezerwacji oraz pobierania materiałów multimedialnych, zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych przy pomocy systemu rezerwacji on-line, umożliwiające zbierania przez nas danych statystycznych dot. funkcjonalności strony, umożliwiające zapamiętywanie Państwa ustawień i preferencji oraz otrzymywanie spersonalizowanej reklamy, a także umożliwiające integrację serwisu społecznościowego „facebook”.